Практическо занятие по пожарна безопасност се проведе в сградата на Районна организация на Съюза на слепите

Практическо занятие по пожарна безопасност се проведе в сградата на  Районна организация на Съюза на слепите

По съвместна инициатива на Районна организация на Съюза на слепите- гр. Смолян и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Смолян в сградата на организацията се проведе практическо занятие. Инспектори от пожарната служба обясниха на присъстващите как и по какъв начин трябва да действат в случай на възникнал пожар. В занятието се отигра евакуация от „горящата“ сграда. С помощта на автомеханичната стълба, от тераса на втория етаж, пожарникарите евакуираха част от хората в сградата. Пред участниците се извърши демонстрация за работа с пожарогасител. Те приеха с ентусиазъм възможността да изпробват действието сами и се справиха по възможно най-добрия начин. В края на занятието всички получиха указания и брошури за близките си с напомняне на мерките за пожарна безопасност в домовете си. Те са:

Монтирайте отоплителната печката върху негорима подложка, която да излиза 30см. пред нея;

Дръжте вратичката на печката плътно затворена. Така опасността от пожар е по-малка;

Почиствайте редовно комина, а кюнците монтирайте стабилно;

Не забравяйте, че електрическата инсталация има определен капацитет. Ако тя бъде претоварена от много ел. уреди рискувате да предизвикате късо съединение и да стане пожар;

Не забравяйте, че съхраняването на горими материали и вещества крие опасност от пожар;

Не позволявайте на частично или напълно зрително увреденият човек да пуши в легло или затворено пространство сам, това може да му струва живота;

Ако ви се наложи да излезете, помолете съсед или близък да наглежда човекът със затруднения;

Погрижете се до човека да има телефон. Обяснете му как да се обади и потърси помощ.

АКО ВЪЗНИКНЕ ПОЖАР, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

Запазете самообладание! Не изпадайте в паника, тя само ще ви навреди. Съобщете на телефон 112, като посочите точния си адрес, какво гори, кой се обажда и от къде.

Излезте от дома си по най-късия път. Ако стаята или стълбището са изпълнени с дим, движете се приведени към пода, покрай стената.

Ако не можете да избягате, скрийте се в банята, затворете врата и пуснете студен душ да тече.

Вирни се горе