ПП: Засилен обществен контрол при управление на приходите от пещерите и влагането им в развитието на туризма и спорта

ПП: Засилен обществен контрол при управление на приходите от пещерите и влагането им в развитието на туризма и спорта

Това поискахме на среща в Министерски съвет

„Продължаваме Промяната“ – Смолян застава твърдо зад каузата на местните сдружения да се засили обществения контрол при управлението на приходите от пещерите в областта, както и влагането на тези средства в развитието на туризма и спорта в региона. Тази седмица народният представител от „ПП-ДБ“ Михал Камбарев оказа съдействие на две сдружения от Триград ("Здравец" и "Бъдеще за Триград") и едно сдружение от Борино ("Био Б-Еко")за среща в Министерски съвет, където се обсъди проблема с незаконосъобразното стопанисване на пещерите у нас.

По- рано този месец представителите на трите сдружения сигнализираха Министерски съвет за продължила десетилетия наред престъпна безстопанственост на висши длъжностни лица от държавната администрация, които не са изпълнявали правата и задълженията си да управляват в полза на държавата поверените им по закон пещери. В резултат на това са причинени вреди на бюджета, под формата на пропуснати приходи в размер на десетки милиони левове (престъплениепочл.219,ал.4 от НК).

Пещерата „Дяволско гърло”, както и много други пещери в България, се стопанисват от БТС (Български Туристически Съюз) от близо 60 години, което обаче е незаконно към днешна дата. Съгласно сега действащия Закон за държавната собственост, който е в сила от 90-те години, упълномощени да управляват държавни имоти са само и единствено общини и ведомства. БТС не спада към нито една от двете категории институции, сигнализират от ПП.

Те смятат, че управлението на пещерите следва да бъде в ръцете на местната власт и местното население, като обектите трябва да бъдат стопанисвани под формата на широко публично-частно партньорство между общините, кметствата и местните сдружения, извършващи активно дейност в обществена полза. Това би се явило единствената гаранция за ефективен контрол на приходите и тяхното разходване, и би обезпечило интересите на местните граждани, които имат право на това тези 30% от приходите на пещерите, намиращи се в района, където живеят, да бъдат инвестирани в дейности от местно значение.

Предстои подаване на жалба до Върховен административен съд за прогласяване нищожността на обезсиленото Разпореждане на МС, с което БТС продължава да стопанисва противозаконно българските пещери, от която дейност в държавната хазна не влиза 1 стотинка, заяви Радост Караиванова-Чейрекова, юрист и представител на „Продължаваме Промяната“ в община Девин.

Вирни се горе