Пожарната: "Спазвайте правилата за пожарна безопасност!"

Пожарната: "Спазвайте правилата за пожарна безопасност!"

Отоплителният сезон е времето, в което пожарообезопасяването на обектите е от съществено значение. Служителите от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Смолян Ви уведомяват:

забранява се поставянето на горими материали и оборудване, както и изграждането на други препятствия в коридори и стълбища и други пътища за евакуация, с които се намалява широчината или може да се възпрепятства евакуацията от обекта;

комините се почистват механично от сажди в началото на отоплителния период и при нужда;

забранява се ползването на вентилационни отвори като комини, като и обратното;

забранява се поставянето на материали и оборудване на разстояние по-малко от 1 метър от главни и разпределителни електрически табла;

Важно е да се знае, че части на сградата, които служат за общо ползване от отделните собственици според Законът за управление на етажната собственост естеството и предназначението си и касаят пожарообезопасяването са:

стълбище и стълбищните площадки;

покривите, таванските и избените помещения и комините;

главните електрически линии на различните видове инсталации, централните им уредби.

За не спазване на горепосочените изисквания гражданите носят наказателна отговорност- административно наказание глоба от 200 лв. до 2000 лв.

При забелязване на признаци на пожар незабавно се обадете на телефон 112!

Вирни се горе