Поздравление по повод Деня на Конституцията и юриста

Поздравление по повод Деня на Конституцията и юриста

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЮРИСТИ,

На 16 април честваме Деня на Конституцията и юриста. Основният закон на Република България е символ на правовата държава, стожер и защитник на изконните права и свободи на всеки български гражданин. Денят е определен и за професионален празник на юриста по инициатива на СЮБ през 1991 година, когато председател е била проф. Снежана Начева.

Като българи и юристи, отдаваме заслужена почит на великите възрожденски умове, участници в Учредителното събрание, провело се във Велико Търново през далечната 1879 г. и дало живот на българската Конституция. Основният закон на Княжество България поставя началото на парламентарното битие на освободената ни родина и става предпоставка за последвалия социален, икономически и културен подем на една млада европейска държава с многовековна история.

Вече 145 години Република България се гордее със своята Конституция, която е олицетворение на суверена, независима и демократична България. Тя трябва да бъде актуална и да се наглася с времената, в които живеем. Промените в нея трябва да се правят от подготвени, знаещи и можещи хора. Конституцията ни трябва да бъде внимателно изменяна, защото тя е най-свещеният АКТ на страната ни.

Един американски автор казва, че народите приемат конституции в момент на просветление, за да не се самоубият в момент на лудост.

Съюзът на юристите в България – дружество Смолян сърдечно поздравява с днешния професионален празник всички юристи от Смолян. Пожелаваме Ви много здраве, достигане на професионални и лични висоти, удовлетвореност и гордост в каузата и устрема ни за опазване на правата и законните интересите на обществото!

Георги Кисьов

Председател на Съюза на юристите в България – дружество Смолян

Alternaxt

Вирни се горе