Поздравление от областния управител Захари Сираков по случай 22 ноември – Деня на българската адвокатура

Поздравление от областния управител Захари Сираков по случай 22 ноември – Деня на българската адвокатура

Уважаеми адвокати,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Деня на българската адвокатура!

В днешни времена, когато сме изправени пред предизвикателството да защитаваме ценностите на демократичната правова държава, адвокатската професия е натоварена с нови, още по-големи отговорности. С развитието на обществото нарастват гражданските права и свободи, които често неправомерно се надвишават и с които се злоупотребява. Ваша е нелеката задача да защитавате законовите норми и да съблюдавате справедливото им прилагане в обществото. Аз съм уверен, че в област Смолян юристите имат необходимите качества, за да се справят с предизвикателствата и да оправдаят очакванията към адвокатската колегия!

Поздравление от областния управител Захари Сираков по случай 22 ноември – Деня на българската адвокатура ви здраве и благополучие, професионални и лични успехи, вяра, сили и желание, с които да продължавате да защитавате спазването на Българската конституция и законите в нашия регион!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЗАХАРИ СИРАКОВ,

Областен управител на област Смолян

Вирни се горе