ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАДА И ДЕНЯ НА МИНЬОРА

    ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА МАДАН ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАДА И ДЕНЯ НА МИНЬОРА

Уважаеми жители и гости на община Мадан,

От днес започват празниците на нашия град. Посрещаме ги с почит към миналото, вяра в бъдещето и пожелание #Мадан да пребъде, като красив европейски град, съхранил своите традиции.

Мадан е част от живота на поколения миньори и рудокопачи. Неговата история и съдба са свързани с рударството. За много от вас рудодобивът е не само съдба и вдъхновение, а и начин за препитание.

Дълбока признателност към труда на всички бивши и настоящи работници, трудещите се в тази сфера, за неуморните усилия, отговорността, риска и търпимостта, с които изпълняват своите задължения.

Скъпи маданчани,

Пожелавам на всеки един от Вас, на хората по света, свързани с нашата община, както и на всички гости и приятели, много здраве, щастие, късмет, упоритост и вяра в по-доброто бъдеще на нашия град.

Изразявам убеденост, че с общи усилия градът ни ще продължи да се развива успешно! Нека сме заедно не само в трудностите на ежедневието, но и в празничните моменти като този, когато историята ни напомня, че ние - маданчани, има с какво да се гордеем!

Весели празнични дни!

С уважение,

Фахри Молайсенов

Кмет на община Мадан

Вирни се горе