Поздравление от инж.Георги Василев, управител на ВиК ЕООД по повод Деня на водата

Поздравление от инж.Георги Василев, управител на ВиК ЕООД по повод Деня на водата

Уважаеми бивши и настоящи колеги, клиенти, партньори,

Приемете моите поздравления по повод Световния ден на водата - 22 март!

Генералната асамблея на Обединените нации през 1992год. на конференция в Рио де Жанейро определи 22 март да се чества като Световен ден на водата и се отбелязва от 1993год. Тази година темата е „Вода за мир“.

Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема за достъпа до чиста питейна вода и съхраняването на водните ресурси. Водата е живот, факт е че около 70% от човешкото тяло е съставено от вода.

Искам да припомня думите на Антоан дьо Сент Екзюпери:

"Вода! Ти нямаш нито вкус, нито цвят, нито мирис! Човек не може да те опише, а само те вкусва, без да те проумява. Ти не си необходимост за живота, ти си ……самият живот!"

Бих искал да използвам събитието да благодаря на всички работници и служители на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян за упоритостта и трудолюбието към общата ни кауза. Непрекъснато, 24 часа в денонощието и 365 дни в годината да задоволява нуждите от качествени В и К услуги на всички потребители в област Смолян.

Вярвам, че ще продължим да работим всеодайно!

Честит празник!

Инж. Георги Василев - управител ВиК ЕООД - гр.Смолян

Вирни се горе