Поздравление на Кмета на Община Доспат за празника Курбан Байрам

Поздравление на Кмета на Община Доспат за празника Курбан Байрам

Уважаеми жители на Община Доспат,

приемете моите най – сърдечни поздравления по случай нашия голям празник Курбан Байрам!

Празник като този ни учи на мъдрост и ни прави още по-отговорни и по-добронамерени към ближния!

Пожелавам на всички вас здраве, успехи, лично щастие и благоденствие. Нека заедно да работим за нашето общо бъдеще.

Нека светлината да озари домовете ви!

Нека да съхраним духа на разбирателството, запазвайки дълбоките морални устои на вярата, както и вярата в човещината и търпението, в милосърдието и вечните човешки добродетели!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ – КМЕТ

Вирни се горе