Поздравление до служителите на МВР от Недялко Славов

Поздравление до служителите на МВР от Недялко Славов

Уважаеми служители в структурите на МВР,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Деня на св. Архангел Михаил – Професионалният празник на българската полиция!

Честването на 8 ноември, като професионален празник на българските полицаи е въведено през 1924 г. Тази традиция се спазва до 1943 г. и след 55-годишно прекъсване, с решение на Министерски съвет, е възстановена през 1998 г. Не случайно празникът на Архангел Михаил, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, е избран за патронен празник на българската полиция, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната.

Искам да използвам случая да изразя своята признателност за това, че всички Вие безрезервно и всеотдайно изпълнявате високохуманния си дълг към обществото, пренебрегвайки понякога семействата и личното си удобство. Убеден съм, че и занапред ще продължите да отстоявате принципите на нелеката Ви професия, за осигуряване сигурността на гражданите, повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията.

Пожелавам Ви здраве и благополучие, професионални и лични успехи, вяра в законността, сили и желание да защитавате реда в нашия регион! Нека св. Архангел Михаил закриля Вас и Вашите семейства!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

НЕДЯЛКО СЛАВОВ,

Областен управител на област Смолян

Вирни се горе