Повишена заболеваемост от респираторни заболявания и грип в област Смолян, далеч сме от епидемичните стойности

Повишена заболеваемост от респираторни заболявания и грип в област Смолян, далеч сме от епидемичните стойности

От днес учениците от над 280 училища в страната излизат във ваканция

Заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип в област Смолян е повишена до 145 на 10 хил. през последната седмица, според данни на Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Наблюдава се тенденция на подем на епидемичния процес, но доста под епидемичните стойности, според медици от инспекцията. При проби от пациенти са изолирани два подтипа на грипния вирус тип А, което показва, че грипният вирус циркулира и в област Смолян, уточняват от РЗИ.

Най-засегнати от грипната вълна са възрастовите групи от нула до четири години, от пет до 14 и от 15 до 29 г. За да се ограничи разпространението на инфекцията, от здравната инспекция препоръчват да се избягва събиране на много хора в затворени помещения, да се спазва хигиена на ръцете и физическа дистанция, да не се допускат болни в офиси и учебни помещения.


Вирни се горе