ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ОТЧЕТОХА ОТ ОИЦ-СМОЛЯН

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ ОТЧЕТОХА ОТ ОИЦ-СМОЛЯН

Областен информационен център-Смолян, представи резултатите от поредния си успешен информационен цикъл в десетте общини на Област Смолян. В рамките на месец експертите на Центъра са провели 10 информационни срещи – по една във всяка община на Областта, по време на които над 200 човека са получили индивидуални консултации и отговори на своите въпроси, свързани с европейското финансиране. Г-жа Цветанка Генчева, управител на ОИЦ-Смолян, отбеляза, че независимо, че тази информационна кампания се провежда в условията на COVID-19, хората са били изключително активни и ОИЦ-Смолян отчита значително повишен интерес към европейското финансиране. По време на срещите присъстващите са се интересували основно от възможностите за стартиране на собствен бизнес, развитие на земеделие, както и към мерките за преодоляване на последиците от COVID-19. Най-много въпроси експертите на Центъра са получили относно предстоящите процедури по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, които дават възможност за създаване и развитие на земеделски стопанства. Стартирането на Програмен период 2021-2027 г., Споразумението за партньорство и новите програми за европейско финансиране също са били сред основните теми, за които жителите на Областта са искали да получат информация. Екипът на Областен информационен център – Смолян ще продължи да предоставя безплатна, актуална и изчерпателна информация относно възможностите за европейско финансиране във всички общини от Област Смолян, както и на място в своя офис.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Вирни се горе