Посещенията на гърци в България са се увеличили с 19, 7%

Посещенията на гърци в България са се увеличили с 19, 7%

Пътуванията на български граждани в чужбина са се увеличили с 2,6% през май 2011 г., в сравнение с май 2010 г., по данни на Националния статистически институт (НСИ). Пътуванията на българи са нарастнали към Румъния – с 22%, Република Македония – с 21,4%, Великобритания – с 18,4% и Унгария – с 16,7%. С около 13% са се увеличили пътуванията на българи към Израел и Чехия. Българите пътуват повече и към Малта, Франция, Русия, Швеция, Люксембург, Португалия, Австрия и други.

Най-голям спад при пътуванията на българи в чужбина е този към Канада – със 78,3%. По-малко пътуват българите към Норвегия – с 24,6%, Словения – с 23,3% и Литва – с 19,7%. Намалели са посещенията на българи също към Дания, Словакия, Италия, Кипър и други.

Посещенията на българи в други страни със служебна цел са 40,6% от общия брой пътувания в чужбина. Пътуванията на българи в чужбина с други цели са 36,7%, а с цел почивка и екскурзия – 22,7%.

Посещенията на чужденци в България са нарастнали със 7,1% през май 2011 г., в сравнение със същия месец през 2010 г. Посещенията с цел почивка и екскурзия са се увеличили с 10,8%, а трензитните преминавания – с 6,7%.

С 4,3% повече са посещенията на граждани от страните-членки на Европейския съюз (ЕС) в България през май 2011 г. Най-голям ръст се наблюдава при посещения на граждани от Гърция – с 19,7% и Румъния – с 11,1%. Посещенията от Люксембург са намалели с 35,4%, от Финландия – с 34,7%, а от Малта – с 25,1%.

Нарастват посещенията на гражани от групата «Други европейски страни» – 9,1%. Най-много са се увеличили посещенията на граждани от Украйна – с 37,1%, Сърбия – с 36,5% и Русия – с 24,4%.

Чужденците посещават България предимно с цел почивка и екскурзия – 44,3% от общия дял пътувания към страната. Транзитните преминавания са 28,3%, посещенията със служебна цел са 16%, а с други цели – 11,4%.

Вирни се горе