Поредно отличие за съдия Игнат Колчев от Висшия съдебен съвет

Поредно отличие за съдия Игнат Колчев от Висшия съдебен съвет

Деветима съдии, сред които и председателят на Административен съд - Смолян Игнат Колчев бяха наградени за дейността им в работните групи за определяне на коефициентите за тежест на делата. Решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет беше взето по предложение на Комисията по натовареност.

Наградените магистрати участват в постоянните работни групи по граждански, търговски, наказателни и административни дела към Комисията по натовареност и работят по актуализиране на кодовете и коефициентите за тежест на делата в модула към Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

Съдия Колчев има над 30 години трудов стаж, от които над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил съдия в Районен съд – Смолян, като е заемал последователно административните длъжности заместник-председател и председател на Районния съд. Бил е съдия в Окръжен съд – Смолян, заместник на административния ръководител на Окръжен съд Смолян и Председател на гражданското отделение. От 2000г. Игнат Колчев е участвал в работни групи и постоянни комисии към ВСС, както и в реализацията на международни проекти в областта на информационните технологии, бил е член на Експертния съвет по информационни технологии на ВСС в два последователни състава, лектор по съдебна администрация към Националния институт на правосъдието в периода 2000-2003г. Игнат Колчев е втори мандат председател на Административен съд - Смолян.

Вирни се горе