ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА ОТЧЕТЕ ОИЦ -СМОЛЯН

ПОРЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА ОТЧЕТЕ ОИЦ -СМОЛЯН

Днес, 21.12.2022 г. по време на проведената среща с медии, екипът на ОИЦ-Смолян представи дейността си за изминалата 2022 г.. „Приключваме още една много успешна и интензивна година, наситена с много събития и посетители“ – отбеляза управителят на ОИЦ-Смолян, г-жа Цветанка Генчева.

Над 450 жители на Област Смолян се запознаха с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране, получиха информационни материали и намериха отговори на своите въпроси относно възможностите, които предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през изминалата година.

Най-много въпроси експертите на Центъра получиха относно възможностите за финансиране на мерки за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както и за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Засилен интерес ОИЦ-Смолян отчита и към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на земеделски и неземеделски дейности.

Много нови възможности за финансиране предстоят и през 2023 г., предоставени от Европейските програми през Програмен период 2021-2027 г. - отбелязаха от Областен информационен център – Смолян.

Екипът на Областен информационен център- Смолян продължава да извършва своите услуги напълно безплатно и всеки заинтересован може да посети офиса на Центъра, който се намира на бул. България 12 /до входа на Община Смолян/ или да се свърже с експертите по телефон на 0301/88805 .

Екипът на Областен информационен център – Смолян желае на всички светли и уютни празници и успешна Нова година!

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Вирни се горе