Помагат на млади земеделски производители с 30 млн. лева

 Помагат на млади земеделски производители с 30 млн. лева

От днес започва прием на документи за кандидатстване за финансиране по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, определен по процедурата, е в размер на близо 30 млн. лева. Около 49 000 лева е помощта, определена за подпомагане на един млад фермер. Целта е млади земеделци да бъдат подпомогнати да реализират проектите си, чрез които да се подобри цялостната дейност и конкурентоспособност на стопанствата на фермерите, съобщиха от ресорното министерство.

Срокът за кандидатстване по процедурата е 6 януари 2023 г. Документи могат да се изпращат изцяло електронно, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Електронно ще се извършва и оценката на проектните предложения.

Всички документи за участие по подмярката са публикувани на официалната страница на Министерството на земеделието и в ИСУН 2020.

В рамките на приема на заявления по подмярката има възможност за предоставяне на безвъзмездни консултантски услуги от страна на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), както и за изготвяне на безплатни бизнес планове от страна на службата и Научен център по животновъдство и земеделие - Смолян и "Академис" ЕООД.

Снимка: БГНЕС

Вирни се горе