Половината зрелостници са неграмотни

Половината зрелостници са неграмотни

Около половината от завършващите средно образование у нас не владеят в нужната степен правописа и пунктуацията на българския език.

Това заяви управителката на интернет портала за езикова грамотност “Академика” Евелина Гечева, цитирана от БНР.

Данните са основани на проверени кандидатстудентски работи.

Според Евелина Гечева, на проблема не се обръща достатъчно внимание. Една от причините за ниското ниво на грамотност на учениците са малкото часове по български език. Влиянието има и начинът, по който са написани учебниците – твърде сложно и неразбираемо за съответните възрастови групи.

По думите на Евелина Генчева, медиите до голяма степен са отговорни за формирането на грамотност или неграмотност.

Портал „Академика" организира състезание за добро владеене на български език в БТА, на което де явиха шестокласници и седмокласници от над 20 училища.

Вирни се горе