Полицията и пожарната със съвети за безопасност по време на празниците

Полицията и пожарната със съвети за безопасност по време на празниците

Съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), увеселителните пиротехнически изделия са класифицирани като общоопасни изделия и са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.

Използването им трябва да е с повишено внимание и необходимата отговорност и в тази връзка полицията съветва:

Не оставяйте без наблюдение деца да си играят с бенгалски огън, сигнални ракети и фойерверки!

Дори и малка грешка при възпламеняването на пиротехнически изделия могат да предизвикат локални изгаряния и травми.

Не хвърляйте безразборно фойерверки и бенгалски огън, особено при силен вятър!

Не използвайте самоделни или неизправни фойерверки. Ако при използване не се възпламенят, изчакайте 5 минути и ги залейте с вода.

Никога не използвайте фойерверки на закрито! Особено опасна е практиката да се възпламеняват пиратки, след като се поставят в бутилки или в друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да наранят не само ползващия изделието, но и случайно преминаващи хора.

Внимавайте с употребата на алкохол, когато използвате пиротехнически изделия!

Купувайте увеселителни пиротехнически изделия само от лицензирани магазини. В никакъв случай не ги разглобявайте и не внасяйте промени в начина им на сглобяване. Винаги спазвайте инструкциите за употреба на изделията.

За да си спестим тревогите покрай празниците от пожарната напомнят:

Естествената елха е изключително добро гориво, затова нека тя да е далеч от горими материали, отоплителни и нагревателни уреди. Закрепете я здраво, за да я предпазите от падане;

Огледайте лампичките за украса. Изхвърлете всички, които ви изглеждат с протрити и напукани кабели, както и счупени щепсели. За външната украса на къщата не използвайте пирони за закрепване, с тях ще нарушите целостта на кабелите и рискувате за предизвикате пожар;

Стриктно спазвайте инструкциите от фирмата-производител, когато боравите с фойерверките и сигналните ракети. Не забравяйте, че положителните емоциите от тях лесно могат да се превърнат в опасност;

Не е желателно да се пали бенгалски огън в стаята, по-добре на терасата;

В никакъв случай не оставяйте децата да боравят сами с пиротехнически средства;

Не рискувайте живота си със саморъчно изработени ефекти;

Свещите са често срещана украса през празниците. За тях е добре да знаем, че се поставят в негорими и добре укрепени свещници, които трудно се преобръщат. Поставяйте ги далеч от запалими предмети. Винаги изгасяйте свещите, когато лягате да спите или излизате от стаята;

При експлоатацията на отоплителните уреди и съоръжения вземете необходимите мерки за пожарна безопасност.

– Не оставяйте без наблюдение на отоплителните уреди;

– Комините да бъдат почиствани, като същото се извършва само по механичен път;

– Не забравяйте, че мястото за изхвърляне на пепелта от печките е в металните кошове предназначени за това. Забранява се изхвърлянето на нерегламентирани места, както и в кофи за смет на горяща пепел от отоплителните печки.

Не забравяйте телефона за спешни повиквания – тел. 112!

Вирни се горе