Полагат първи пласт асфалт на подходния път към ГКПП „Рудозем-Ксанти“

  Полагат първи пласт асфалт на подходния път към ГКПП „Рудозем-Ксанти“

Дейностите по строителството на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ напредват по график, съобщи областният управител Недялко Славов. Изцяло е трасиран подходния път към площадката за граничен контрол. Вече се полага първи пласт асфалт. Подходният път е с дължина над 800 метра и ширина 10,5 метра, в три ленти за движение. Асфалт е положен и на буферния паркинг. На площадката на граничния пункт се изграждат конструкциите на трите сгради, предвидени за граничен и здравен контрол, както и на халето за щателна митническа проверка. Изграждат се електрическата, водоснабдителна и канализационна инсталации, посочи областният управител. “Строителните дейности ще продължат след новогодишните празници и се надявам, че времето ще бъде подходящо за напредъка им според предвидените графици!”, съобщи Славов.

Вирни се горе