Подземен минен музей откриват в Мадан

  Подземен минен музей откриват в  Мадан

Рудник „Сполука“ в Мадан ще бъде официално открит утре като обект за минен туризъм, съобщиха от общинската администрация. В миньорски град на 12 и 13 май се организират Дни на маданския кристал.

Галериите на рудник „Сполука“ са превърнати в подземен минен музей в рамките на проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България” 2014-2020“. От утре рудникът ще бъде достъпен за туристически посещения, представяйки историята на рудодобива в региона. Подземният минен музей „Сполука“ е единствен по рода си на Балканите, според данни от общинската администрация. По проекта е извършена също и реконструкция на Кристалната зала „Родопски кристал“ в града.

Експозиция с колекции от кристали, добити от маданските рудници, ще бъде представена в Дните на маданския кристал.

Вирни се горе