Подаръци в подкрепа на здравето ще зарадват за Коледа деца в неравностойно положение в област Смолян

Подаръци в подкрепа на здравето ще зарадват за Коледа деца в неравностойно положение в област Смолян

В навечерието на Коледа Регионална здравна инспекция – Смолян ще зарадва с подаръци 33 деца, живеещи в приемни семейства и центрове за настаняване от семеен тип. Пакетите съдържат продукти за дентална хигиена и витамини за профилактика на остри респираторни заболявания, дарени от фармацевтичните фирми „Допел херц“ и „Пиер Фабер“.

Инициативата ще се реализира и в партньорство с Регионална дирекция „Социално подпомагане“, които ще организират получаването на подаръците от децата. Според директора на здравната инспекция д-р Мими Кубатева, подкрепата за здравето, насочена към уязвимите групи винаги е била един от основните приоритети на институцията, която ръководи. Тя изказва благодарност за проявената съпричастност и пожелава на всички здрава, успешна и благодатна 2022 година.

Вирни се горе