Под 10% от продадените общински жилища са закупени от служители на общината

Под 10% от продадените общински жилища са закупени от служители на общината

По повод публикации след разпространеното до медиите писмо от местната структура на „Продължаваме промяната“, че общински служители се облагодетелстват от продажбата на общински жилища, които се продавали „ударно“ и на безценица, ръководството на Община Смолян дава разяснения по темата.

С Наредба № 5 са установени условията и реда за жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост. Посочените от „Продължаваме промяната“ 53 жилища почти всички са закупени от дългогодишни наематели, предоставени им в много лошо състояние. В жилищата не са извършвани основни ремонти от момента на построяването им. Не са санирани и са със стара дървена дограма. Общински служители също са настанени в тях по реда на посочената Наредба. Това са млади семейства с деца, които работят и живеят в гр. Смолян и са вложили средства и усилия за ремонтни дейности. Всеки може да сметне, че за всички години от продадените около 50 жилища, от общински служители са закупени под 10 %. За разлика от други случаи в миналото, не са продавани жилища, нито на ръководни фактори в общината, нито на приближени до кмета или ръководството лица. В случай, че от „Продължаваме промяната“ не искат да се правят политики в интерес на младите семейства в общината, следва ясно да го заявят и, ако е нужно, Общински съвет – Смолян да забрани напълно такива продажби. Твърденията на политическата партия засягат преди всичко млади семейства с деца, които работят и живеят в гр. Смолян и изявяват желание да закупят на пазарни цени 55-годишни жилища.

Тук следва да се посочи и обстоятелството, че община Смолян за първи път от много години е започнала строителството на нова сграда, изцяло с 36 нови социални жилища, която да се използва за настаняване само на лица в затруднено положение, като се надяваме, че след съставянето на стабилно правителство, завършването на същата ще стане факт.

Пресцентър на община Смолян

Вирни се горе