Почти двоен ръст на приходите от „Беденски бани“ отчитат от Община Девин

Почти двоен ръст на приходите от „Беденски бани“ отчитат от Община Девин

Приходи в размер на 45 930 лв. отчитат от „Беденски бани“ за 2022 година. Общинският обект регистрира ръст на приходите, като приблизително те варират от 2016 до 2020 година около 19 000 лв., като има период и от реализирани дейности в размер на малко повече от 8 000 лв. За 2021 година постъпилите в общинският бюджет средства от известната минерална баня са 37 145 лв., а за 2022 година те вече са 45 930 лв.

„За радост продължава тенденцията за покачване на приходите от общинската баня „Беденски бани“, като същевременно има и намаляване на разходите“, коментира кметът на Община #Девин Здравко Иванов.

Той не скри, че увеличаването на постъпленията се дължи и на завишеният контрол от страна на Община Девин.

Отдадени са и терени под наем в района на „Беденски бани“, като целта е подобряване на условията и привличане на повече туристи. Към момента там се предлагат масажи и хранителни стоки.

Общинският обект „Беденски бани“, който е пряко свързан с туризма в община Девин работи целогодишно и продължава да изпълнява своите функции, свързани с балнеологията и използването на лечебните свойства на минералните извори.

Като добър стопанин, Общината продължава да се грижи за доброто материално поддържане и хигиенните мерки на обекта, както и контрола по събираемостта на приходите от него.

Вирни се горе