ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ВАСИЛ ВЕНИНСКИ СЕ ДОКОСНАХА ДО ДВЕТЕ МУ НОВИ ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТВОРБИ

ПОЧИТАТЕЛИТЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ВАСИЛ ВЕНИНСКИ СЕ ДОКОСНАХА ДО ДВЕТЕ МУ НОВИ ПУБЛИЦИСТИЧНИ ТВОРБИ

Почитателите на творчеството на Васил Венински се докоснаха до двете му нови публицистични творби „Змейова напаст”, разкази и „Ловни страсти в пазвите на Радюва планина”. Вълнуващата творческа вечер се проведе на 29 ноември т.г. в зала „Петър Стайков” на КДК –Смолян.

Венински е популярен автор, който върви по своя автентична пътека из дебрите на Родопа планина и душевността на неговите герои.

Председателят на дружеството на СБП в Смолян, Светозар Казанджиев представи двете нови книги пред присъстващите. Той посочи, че за разказите на Васил Венински, Димитър Христов пише следното: „Най-новата книга на Венински „Змейова напаст“, спечелила конкурс за финансова подкрепа от МК, е продължение на белетристичната традиция на родопските властелини в литературата. Тя е пример за дълбините на българската душевност, за драматизма и героизма в народната съдба, за нравствените измерения на днешния и утрешния човек, генетично и духовно свързан както с модерната цивилизация, така и с дебрите на природата, със своите предци и учители в един друг свят, който ни връхлита с нови изпитания.

„Ловни страсти в пазвите на Радюва планина“ е обемен изследователски труд от над 340 страници. За да напише тази „ловджийска сага“, изтъква Иван Христов, Венински обикаля библиотеки и държавни архиви в страната. Впечатляват ни обособените раздели като отделни части в книгата, които систематизират огромната информация и ловни дейности през различните исторически периоди. Потвърждават умението на автора увлекателно да разказва, като отсява незначителното и обобщава водещото през годините. Наред с богатия снимков материал от черно-бели и цветни снимки (повечето лично направени), художествено-документалния текст е структуриран в петнадесет раздела. Книгата започва с кратък обзор, включващ човекът и лова, първите ловци, развитието на лова във времето, спира се на организираното ловно движение в България.

Венински разказа увлекателно интересни житейски събития дали отражение на неговото творчество и чете разкази от новите си книги. Той бе поздравен от своите почитатели, а Димитър Кръстанов каза за него, че продължава творчеството на Хайтов.

Зам.-областният управител Зарко Маринов също поздрави автора и му връчи поздравителен адрес от областния управител Захари Сираков.

Васил Венински е роден на 30.01.1954 г. в село Павелско, Смолянска област. Завършил е специалност химия в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и следдипломна специализация в СУ „Климент Охридски”. Работил е на различни места и длъжности в системата на средното образование и притежава първа квалификационна степен. Той е автор и съавтор на 27 книги. Венински е включен в енциклопедия „Бележити българи на съвременна България” (2012), удостоен е с „Почетен знак на община Чепеларе” (2014), с плакет „За изключителни заслуги за издигане престижа на Община Чепеларе” (2017) и редица други престижни награди. Член е на Съюза на българските писатели и на Дружеството на писателите в град Смолян.

Вирни се горе