Победители в областният етап на конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

Победители в областният етап на конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

На 10.05.2023 г. се проведе областният етап на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”, организиран от РДПБЗН – Смолян в партньорство с Регионалния инспекторат по образованието – Смолян.

Тематично конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на единната спасителна система.

Участниците в конкурса са деца и ученици на възраст от 7 до 18 години, разделени в три категории и в три възрастови групи - от 7 до 10 години , от 11 до 13 години и от 14 до 18 години.

Сформираната комисия с представители от РДПБЗН - Смолян, РУО на МОН гр. Смолян и Художествена галерия гр. Смолян разгледа, оцени и класира творбите. Същите ще участват в националния етап на международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“.

Класирането е следното:

Първа категория:

Деца и ученици от всички образователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Божидара Иванова Герзилова – 10 г.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смолян, обл. Смолян;

І място: Елица Боянова Чакърова – 10 г.

ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян, обл. Смолян.

ІІ място: Вероника Любенова Симеонова – 8 г.

ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян, обл. Смолян;

ІІ място: Бияна Бисерова Дурева – 10 г.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Рудозем, обл. Смолян.

ІІІ място: Божидар Мирославов Якимов – 7 г.

ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград, обл. Смолян;

ІІІ място: Антон Здравков Крушков – 9 г.

ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград, обл. Смолян;

ІІІ място: Йоанна Тодорова Пичурова – 10 г.

ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян, обл. Смолян.

Поощрителни награди:

Зейнеб Хайри Маджарска – 8 г.

ЦСРИ „Детелина“ гр. Мадан, обл. Смолян;

Неделчо Иванов Делев – 8 г.

ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян, обл. Смолян;

Валерия Валериева Георгиева – 9 г.

ОУ „Васил Левски“ с. Змейца, общ. Доспат, обл. Смолян.

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Мартина Любомирова Пашова – 13 г.

 ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян, обл. Смолян;

І място: Магдалена Асенова Георгиева – 12 г.

ОУ „Васил Левски“ гр. Златоград, обл. Смолян.

ІІ място: Йордан Михайлов Яръмов – 11 г.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян;

ІІ място: Рафаел Младенов Ефтимов – 12 г.

ОУ „Васил Левски“ с. Змейца, общ. Доспат, обл. Смолян.

ІІІ място: Евгин Шукриев Чолаков – 11 г.

ОУ „Васил Левски“ с. Чавдар, общ. Доспат, обл. Смолян;

ІІІ място: Владимир Анатолиев Кюлевчиев – 13 г.

СУ „Св. Княз Борис I“ с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян.

Поощрителни награди:

Дарина Ивова Хаджиева – 13 г.

ОУ „П.Р. Славейков“ с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян;

Вилияна Яворова Големанова – 12 г.

СУ „Христо Ботев“ гр. Девин, обл. Смолян.

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Ивана Асенова Тодорова – 16 г.

ПГИ „Карл Маркс“ гр. Смолян, обл. Смолян;

І място: Красимира Красимирова Канурова – 14 г.

СУ „Антим I“ гр. Златоград, обл. Смолян.

ІІ място: Йоана Михайлова Димитрова -14г.

ОУ „Иван Вазов“ гр. Смолян, обл. Смолян;

ІІ място: Антония Младенова Дукатева – 14 г.

ПГИ „Карл Маркс“ гр. Смолян, обл. Смолян.

ІІІ място: Жени Александрова Шехова – 15 г.

ПГИ „Карл Маркс“ гр. Смолян, обл. Смолян.

Поощрителни награди:

Джулиън Майкъл Хъдсън – 14г.

СУ „Васил Дечев“ гр. Чепеларе, обл. Смолян.

Втора категория: Деца и ученици от профилирани парарелки, училища и школи по изобразително изкуство:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

ІІ място : Цвети Ивайлова Кундева – 9 г.

Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан,обл. Смолян.

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Едис Красимиров Шейков – 13 г.

Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян.

Поощрителни награди:

Александра Володиева Бунарева– 11г.

Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян;

Деян Светославов Буеклиев – 11 г.

Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян.

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Ивалина Веселинова Атанасова – 15 г.

Школа по изобразително изкуство при НЧ „Иван Вазов-1999“ гр. Мадан, обл. Смолян.

Трета категория: Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение:

ПЪРВА ГРУПА ОТ 7 ДО 10 ГОДИНИ

І място: Августин Владиславов Йорданов – 10 г.

СУ „Христо Ботев“ гр. Девин, обл. Смолян.

ІІ място: Рейян Нежмиев Мусов – 8 г.

ЦСРИ „Детелина“ гр.Мадан, обл. Смолян.

ВТОРА ГРУПА ОТ 11 ДО 13 ГОДИНИ

І място: Виктория Валентинова Башева – 11 г.

Дневевен център за деца и младежи с увреждания „Слънце“ гр. Рудозем,

обл. Смолян.

ІІІ място: Айлин Сабриева Хайрилова – 12 г.

Дневевен център за деца и младежи с увреждания „Слънце“ гр. Рудозем, обл. Смолян.

Поощрителни награди:

Сара Захриева Саитева – 13 г.

Дневевен център за деца и младежи с увреждания „Слънце“ гр. Рудозем, обл. Смолян.

ТРЕТА ГРУПА ОТ 14 ДО 18 ГОДИНИ

І място: Милена Красимирова Младенова – 14 г.

Център за обществена подкрепа гр. Неделино, обл. Смолян.

Вирни се горе