По програма Интеррег Гърция - България са ремонтирани 7 км от път II-86 Средногорци - Рудозем

По програма Интеррег Гърция - България са ремонтирани 7 км от път II-86 Средногорци - Рудозем

С издаването на разрешението за ползване завърши реконструкцията и рехабилитацията на 7 км от второкласния път II-86 Средногорци - Рудозем. Проектът е съфинансиран от Програмата за сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020 г., чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Той е част от проекта „Насочени към подобряване на трансграничната достъпност“ с акроним CrossBo. Инвестицията е за над 15 млн. лв. с ДДС.

Второкласният път II-86 е основна пътна връзка на община Рудозем с областния център Смолян. С успешното изпълнение на проекта се улеснява пътуването към граничния контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти, който се очаква да бъде открит в края на 2023 г.

Строителните работи са извършени в два участъка. Първият е с дължина около 3,8 км. Започва в края на Средногорци и завършва в началото на кв. „Койнарци“ в Рудозем (от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 129+660). Пътната отсечка е реконструирана, възстановено е пътното тяло чрез изграждане на нова пътна конструкция. Ремонтирани са 6 мостови съоръжения, на които са подменени пътната плоча, тротоарните блокове, хидроизолацията, асфалтовата настилка и предпазните огради. Изградени са нови бетонови и стоманобетонови подпорни и укрепителни стени. За подобряване на отводняването са направени тръбни водостоци. Вторият участък е 3.2 км. Започва от кв. „Койнарци“ и завършва след кв. „Освобождение“ в Рудозем (от км 129+660 до км 132+920). Отсечката е с нова асфалтова настилка и подобрено отводняване. Ремонтирани са подпорни стени и мостово съоръжение. Направени са и тротоари в гр. Рудозем. За предотвратяване свличането на скален материал са монтирани предпазни мрежи на скалните откоси. Двата участъка са с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Изпълнена е реконструкция на водопровод, осигуряващ водоподаването към Рудозем и Мадан и на оптична кабелна мрежа.

Рехабилитацията и реконструкцията на 7-километровата пътна отсечка е изпълнена от „РУДОЗЕМ ГФ 2016“ ДЗЗД, в което участват: „Галчев инженеринг“ ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест инженеринг“ АД. Авторският надзор е на „Илия Бурда“ ЕООД.

Вирни се горе