По повод предстоящия Международен ден на земята, представители на Община Смолян демонстрираха играта "Климатична Фреска"

 По повод предстоящия Международен ден на земята, представители на Община Смолян демонстрираха играта "Климатична Фреска"

На 15.04.2022г. в Регионална библиотека ,,Николай Вранчев‘‘- гр. Смолян бе представена образователната игра ,,Климатична Фреска‘‘, в която взеха участие ученици от СУ ,,Отец Паисий‘‘- гр. Смолян. Инициативата на Община Смолян се проведе по повод предстоящия Международен ден на земята – 22 април с цел да привлече вниманието на подрастващите към борбата с климатичните промени, както и да даде информация и да породи дискусия по отношение на начина по който използваме ресурсите и последиците от човешката дейност за околната среда и природата. Играта поставя във фокус и глобалните цели за устойчиво развитие на ООН по отношение на климатичните промени и свързаните с това дейности. Целта на играта е работейки в екип и дискутирайки да бъдат подредени и свързани със стрелки 39-те информационни карти според причинно-следствените им връзки. Учениците се разделиха на два отбора, като всеки от тях представи резултатите си с подредената фреска. В края на играта участниците дадоха своите предложения, за това как градът ни да бъде по-чист, по-зелен, по-красив и по-устойчив. Някой от предложиха да се използват електромобили, да се поставят соларни батерии и да се засаждат повече дървета. Всички взели участие получиха грамоти от Кмета на Община Смолян. Събитието е част от изпълнението на проект ,,+CityxChange’’, по програма ,,Хоризонт 2020‘‘, в който Община Смолян е партньор.

Вирни се горе