Областен ученически конкурс за най-оригинално писмо на тема „Писмо до мама“ организира библиотеката в Смолян

Областен ученически конкурс за най-оригинално писмо на тема „Писмо до мама“ организира библиотеката в Смолян

По повод 8-ми март – Международен ден на жената, Регионална библиотека „Николай Вранчев“ - Смолян организира областен ученически конкурс за най-оригинално писмо на тема „Писмо до мама“.

Целта на конкурса е да се изрази любовта към майката и да се покаже нейната неоценима роля в отглеждането на децата и съхраняване на семейството.

Кой може да участва:

Ученици от област Смолян в следните възрастови групи:

· I група – ученици от I до IV клас;

· II група - ученици от V до VІІ клас;

· ІІI група - ученици от VІІІ до ХІІ клас.

Изисквания:

· Писмото трябва да бъде написано на ръка/четливо/ в обем до две страници формат А4;

· Всеки участник има право да участва с една конкурсна работа;

· Освен с текст, участниците могат да оформят писмата си с рисунки, стихове, снимки;

· Писмата трябва да съдържат следната информация за участника : трите имена, училище, клас възраст и телефон за връзка.

Критерии за оценяване:

· Съответствие с посочената тема;

· Творчески подход;

· Оригиналност;

· Грамотност.

Компетентно жури ще определи победителите в трите категории.

Краен срок за изпращане на материалите: 01.03.2023 г.

Участниците трябва да изпращат писмата си на адрес: РБ “Николай Ванчев” ул. „Полковник Дичо Петров“ 7, 4700 ж.к. Нов център, Смолян

Телефон за информация: 0301/62524, отдел“Читалня“.

Обявяване на резултатите и награждаване на отличените : 08 март 2023 г., 16.30 ч. Регионална библиотека „Николай Вранчев“.

Вирни се горе