По покана на Президента на ЮЕМФ- Доц. Д-р Андрей Кехайов делегация от Република Сръбска се срещна с представители на МЗ

По покана на Президента на ЮЕМФ- Доц. Д-р Андрей Кехайов делегация от Република Сръбска се срещна с представители на МЗ

Вчера в Министерство на здравеопазването на Република България се проведе официална среща с гостуващата по покана на Президента на Сдружение „Югоизточноевропейския Медицински Форум”/ЮЕМФ/ – Доц. Д-р Андрей Кехайов делегация от Република Сръбска, Босна и Херцеговина.

Участие в срещата взеха – Д-р Драган Богданович – Министър на здравеопазването на Република Сръбска, проф. д-р Синиша Милкович – председател на Медицинската асоциация на лекарите в Република Сръбска, проф. д-р Душко Васич – преподавател в Медицинския факултет на Университета на Баня Лука и г-н Александър Радошевич – генерален директор на здравно-туристически център Баня Вручица, Г-жа Светлана Йорданова – Зам. министър на здравеопазването, Проф. Красимир Гигов – Главен секретар на Министерство на здравеопазването и Доц.Д-р Андрей Кехайов – Президент на ЮЕМФ и Председател на Сдружение „Български лекар”.

По време на водените в конструктивна и приятелска атмосфера разговори беше обменена информация за организацията на системите на здравеопазване в двете страни, споделен опит за прилаганите форми на държавно субсидиране на здравните и социални системи, възможностите за коопериране и сътрудничество между здравните институции, академичните общности, медицинските институти и звената за учебна дейност по медицина. Обсъдени бяха опциите за развитие на партньорско взаимодействие, обмяна на опит на ниво експерти, докторанти, студенти и участия в общи проекти с европейско финансиране.

“Отваря се нова историческа страница за взаимодействие между двете страни на правителствено и регионални нива. Една изключително продуктивна и конструктивна среща. Като презумцията на ЮЕМФ е да отваря границите за лекарите от всички страни, в това число и с Република Сръбска,Херцеговина и Босна, защото за лекарите граници няма”, каза след срещата за SmolyanNews.com доц.д-р Андрей Кехайов. "Безкрайно съм удовлетворен от срещата и перспективите, които се очертават. Срещнахме разбиране от страна на министерството по всички важни въпроси и се надявам на добро бъдещо сътрудничество в сферата на здравеопазването между двете страни",допълни президента на ЮЕМФ.

Удовлетворение от срещата и подобно становище изразиха и министърът на здравеопазването на Република Сръбска Д-р Драган Богданович и проф. д-р Синиша Милкович – председател на Медицинската асоциация на лекарите в Република Сръбска.

Вирни се горе