По покана на областния управител Захари Сираков министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков посети Смолян

По покана на областния управител Захари Сираков министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков посети Смолян

В Областна администрация Смолян се проведе работна среща с кметовете на общини и народните представители от региона, на която се обсъдиха общинските проекти в Приложение №3 на Закона за бюджета и обектите в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за област Смолян за 2024 г. Бяха засегнати стратегически въпроси, свързани с транспортната свързаност на региона, и проблеми относно ремонта на пътища в аварийно състояние.

Министър Цеков каза, че е възложено проектиране за изграждането на трета пътна лента в участъци на път II-86. Предприемат се процедури за изграждане на 4-лентов нов път, който ще свързва Пловдив-Смолян-Рудозем, но този процес ще бъде дълъг и реални строителни действия могат да започнат след не по-малко от 5 години. Изграждането на обходния път на Чепеларе е на етап обявяване на обществена поръчка за проектиране. През тази година ще бъде обявена и поръчка за проектиране на тунел, който да обезопаси най-травматичния участък от пътя Средногорци-Рудозем. Планира се доизграждането на обхода при Рудозем. През настоящата 2024 и предстоящата 2025 година в област Смолян ще се извършат текущи ремонти на 30 км и основни ремонти на 73 км от републиканската пътна мрежа. За проблемните пътни участъци в аварийно състояние, сред които Борино-Тешел-Девин, Смолян-Стойките-Широка лъка, Чепеларе-Пампорово-Стойките, Рудозем-Смолян-Чокманово-Горна Арда, ще стартират аварийни дейности през тази пролет. В процес на проектиране е основен ремонт на 12 км от пътя Лъки-Рожен и 42 км от пътя, свързващ Благоевградска област през Сатовча-Доспат-Девин.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството заяви, че договорите за укрепване на свлачища ще бъдат рестартирани и, където е необходимо, ще бъдат сключвани нови.

По инициатива на областния управител Захари Сираков и министър Андрей Цеков беше насрочена работна среща в същия формат за 25 март 2024 година, на която да се обсъди напредъка по разрешаване на поставените проблеми. Преди това Областния съвет за развитие ще проведе заседание с участието на народните представители от региона, за да бъдат обобщени всички въпроси, обсъждани днес.

Цеков заяви, че за да се отчете изпълнението на поетите ангажименти, ще се проведе следваща среща на 25 март т.г. в областната управа в Смолян в същия формат, която ще бъде предхождана от междинни срещи на експертно ниво, включително с експерти от МРРБ и АПИ, народните представители и кметовете.

В срещата участваха областният управител Захари Сираков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков, председателят на УС на АПИ инж. Ясен Йорданов, началникът на ОПУ-Смолян инж. Костадинка Миланова, заместник областните управители Зарко Маринов и Боян Симеонов, народните представители от региона Анджей Джандев, Красимир Събев, Михал Камбарев и Хайри Садъков, Павлин Белчев - кмет на община Баните, Мустафа Караахмед - кмет на община Борино, Здравко Иванов - кмет на община Девин, инж. Елин Радев - кмет на община Доспат, Мирослав Янчев - кмет на община Златоград, инж. Фахри Молайсенов - кмет на община Мадан, Боян Кехайов - кмет на община Неделино, инж. Недко Кулевски - кмет на община Рудозем, Николай Мелемов - кмет на община Смолян, Марин Захариев, инж. Мариана Цекова и Милен Журналов – зам.-кметове на община Смолян, Боран Хаджиев - кмет на община Чепеларе.

Alternaive text

Вирни се горе