По-малко електроенергия сме изразходвали тази Коледа спрямо същия период на м.г

По-малко електроенергия сме изразходвали тази Коледа спрямо същия период на м.г

Информация от EVN България за потреблението на електроенергия в Югоизточна България по коледните празници

Оперативните данни от диспечерския център на Електроразпределение Юг (част от EVN) показват, че в периода 24 декември – 28 декември 2022 г. клиентите, присъединени към мрежата на електроразпределителното дружество са консумирали общо 135 114 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези данни са по-ниски от стойностите за същия период на 2021 г., когато са консумирани 140 915 MWh.

Върховият товар по електроразпределителната мрежа през посочените дни е регистриран на 24 декември 2022 г., когато е достигнал 1 532 MW (мегавата).

Посочените оперативни данни не могат да се отнесат автоматично към конкретен случай, тъй като консумацията при всеки клиент е индивидуална.

ЕVN България напомня, че традиционно месец декември се характеризира с повишена консумация на електроенергия спрямо ноември. Тази тенденция е по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. Компанията информира отново, че през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:

индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

използва ли се в имота електроенергия за отопление

външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%

брой помещения в жилището, които се отопляват

състояние на жилищната сграда/имот - налице ли са енергийноефективни мерки

вид и брой на използваните електроуреди и техният клас на енергийна ефективност.

Вирни се горе