По инициатива на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян се проведе обучение на социалните и личните асистенти

По инициатива на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян се проведе обучение на социалните и личните асистенти

По инициатива на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян, на 28.02.2024 г. в сесийна зала на община Смолян се проведе обучение на социалните и личните асистенти към дирекция „Хуманитарна дейност“ на тема: „Мерки за пожарна безопасност у дома по време на есенно-зимния отоплителен сезон“. Актуална тема към момента, време, в което тези пожари са причина за загинали и пострадали хора.

Младши инспектор Юлия Таипова, служител от РСПБЗН- Смолян, подробно и нагледно обясни правилата, които е необходимо да се спазват, за да се предпазим от битови пожари, и какви действия се предприемат при възникването им. Тя подчерта за голямата отговорност на асистента, осигурявайки безопасност, грижейки се за хората със специални потребности, трудно подвижните и възрастните хора, които са рискова група в ситуация на пожар. Обучението завърши с нагледен инструктаж за работа с противопожарните уреди, поставени по обществени обекти, като се акцентира за необходимостта същите да са налични в дома ни. Всички присъстващи в залата получиха брошури с правилата за пожарна безопасност. Те благодариха на инспектор Юлия Таипова за интересната и полезна беседа.

Alrnative text

Altnative text

Вирни се горе