Плувните басейни в област Смолян се поддържат в добро състояние

Плувните басейни в област Смолян се поддържат в добро състояние

Плувните басейни в област Смолян се поддържат в добро състояние,съобщиха от пресцентъра на РЗИ-Сомолян.

РЗИ – Смолян извършва целогодишен контрол върху здравно – хигиенното състояние, материално – техническата база и качеството на водата във всички открити и закрити водни басейни в региона. Подлежащите на контрол обекти са общо 42 ( 28 закрити плувни басейна и 14 открити плувни басейна ). През първото полугодие на 2011 година са извършени 39 текущи проверки, които с цел по – голяма обективност са съпроводени с вземане на проби води за лабораторен анализ. На място инспекторите са констатирали добро състояние на материално – техническата база. Съблекалните, душовете и санитарните възли се поддържат в съответствие със санитарно – хигиенните изисквания. За безопасността на хората се грижат правоспособни спасители. Собствениците извършват периодично и вътрешен мониторинг. За неизвършен такъв, с акт за административно нарушение е санкциониран управител на хотел в Чепеларе. Поради констатирано отклонение в качеството на водата по химични и микробиологични показатели са спрени за срок от 48 часа два басейна в Девин, един в Пампорово и един в Смолянски езера. След извършена повторна проверка и отчетени добри резултати от взетите контролни проби, дейността им е възстановена.

Вирни се горе