Платформа за проверка на фактите стартира и в България

Платформа за проверка на фактите стартира и в България

Независима платформа за проверка на фактите стартира и в България. Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на информационната платформа е да подпомага журналистите в усилията им да предоставят проверена и надеждна информация. Factcheck.bg се ангажира с проверка на фактите, които са в основата на новини в медиите, изказвания и публикации в социалните мрежи.

Екипът се състои от опитни журналисти с изявен интерес в областта на проверката на фактите, преминали няколко нива на обучения.

Как работи Factcheck.bg? Редакторите на сайта избират твърденията, които да проверяват, според актуалността и обществената значимост на всяка от темите или източника им. Едновременно с това екипът ще наблюдава тенденциите в социалните медии, за да опровергава своевременно и с факти случаите, в които се разпространява дезинформация по важни обществени теми.

Factcheck.bg се ръководи от първото и основно правило в журналистиката – проверяване на фактите, проследяване на информацията, кой е източникът и какви са неговите мотиви.

Убедени сме, че качествената журналистика има силата да се противопостави на дезинформацията.

Официалният сайт скоро ще стартира, а първите материали можете да прочетете тук:

Проверено: Не е вярно, че само ваксинираните ще могат да пътуват в ЕС

Фактите за: Европейския COVID сертификат

Какви твърдения проверява Factcheck.bg? Екипът избира твърденията, които проверява, според тяхната значимост и обхват. Проверката включва както доказателства, които изглежда, че подкрепят твърдението, така и такива, които го опровергават. Оценяват се доказателствата по едни и същи високи стандарти, които се прилагат към еквивалентни твърдения, независимо от това кой е източникът на тези твърдения.

Когато е възможно се стремим да се свържем с източника на твърдението и да потърсим доказателства от него. Това може да е невъзможно, когато: става дума за твърдения, направени онлайн; източникът на твърдението не отговаря в разумни срокове и забавянето би могло да възпрепятства своевременната проверка на фактите; източникът на твърдението поставя условия или ограничения; има съображения, свързани с безопасността на проверителите на факти или други легитимни причини.

Проверяваме твърдения, изпратени от читателите, в случай че има фактологична база, която да бъде проверена. Ако смятаме, че е невъзможно да бъде направена проверка, предоставяме аргументиран отговор.

Още информация за Factcheck.bg https://aej-bulgaria.org/fact-checking-platform-bulgaria/

Вирни се горе