ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ОДМВР – Смолян напомня за мерките за безопасност при употребата на пиротехнически изделия.

Неправилната употреба на пиротехнически изделия всяка година е съпроводена с нежелани инциденти – наранявания, пожари и други, като голяма част от тях възникват по време на Новогодишните празници.

Увеселителните пиротехнически изделия не са играчка, а взривни вещества по смисъла на чл. 8 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.

Извършването на търговска дейност с пиротехнически изделия в магазини без издадено разрешение, както и при неправилно съхранение се наказва с глоба и/или с имуществена санкция.

Съгласно чл. 60. ал.6 от ЗОБВВПИ е забранена употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири.

Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки не е съвсем безопасно развлечение. Когато при възпламеняване се задържат в ръка или близо до лицето и косата, когато се употребяват в закрити помещения, могат да предизвикат локални изгаряния и травми. Травми на крайниците може да предизвика и натискането им с крак.

Пиротехническите изделия от Категории 2. 3 и 4 са предназначени за използване само НА ОТКРИТО!

СЪВЕТИ

Не хвърляйте безразборно фойерверки и бенгалски огьн!

Не разрешавайте на малките деца да си играят с кибрит, бенгалски огън. сигнални ракети и фойерверки! На по-големите деца разяснете какви са опасностите при тяхното използване!

Внимавайте с употребата на алкохол, когато ползвате фойерверки!

Спазвайте законовите изисквания за притежание и използване на фойерверки. Четете всички упътвания и предупреждения на всеки етикет, за да сте наясно с начините за използване им.

Никога не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени, или метални контейнери. Особено опасна е практика да се възпламеняват пиратките, след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото изделие, но и на случайно преминаващи хора.

Използвайте подходящи средства за запалване на фойерверките – кибрит, специални драскала за пиратки или специални електрозапалки, които ще ви позволят да бъдете на достатъчно безопасно разстояние. Ако е необходимо, използвайте джобно фенерче, за да можете да различите фитила в тъмното, но не поставяйте в близост до фойерверка лесно запалими материали, които могат да се взривят. Запалете фойерверка и бързо се отдалечете.

Не използвайте неизправни или самоделно направени фойерверки! Ако закупеният от вас фойерверк не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 5 минути, след което го залейте с вода.

Когато използвате фойерверки, постарайте се да разполагате с вода или пожарогасител, които могат да ви бъдат полезни при евентуално възникнат пожар. Внимавайте с фойерверките, когато духа силен вятьр. Зарята може да се разпространи в посока на наблюдаващите.

Внимавайте при пренасянето на фойерверките!

Постарайте се да предотвратите евентуалното им изпускане.

Никога не пушете, когато носите пиротехническо изделие със себе си. Не използвайте фойерверките като оръжие. Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверки към хора или предмети.

Бъдете внимателни с животните около вас! Шумът и светлините от фойерверките често плашат домашните любимци, затова се убедете, че те са прибрани и затворени вкъщи, докато вие правите заря.

Купувайте фойерверки от лицензирани магазини.

Никога не разглобявайте пиротехническо изделие и не внасяйте промени в начина му на сглобяване!

ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ИЗДЕЛИЯТА

Вирни се горе