Петиция за електронно гласуване в България и чужбина

Петиция за електронно гласуване в България и чужбина

На 15.11.2022 г. – в качеството си на Председател на Инициативен комитет, –

внесох в Народното събрание, в Президентството на Република България и при

Омбудсмана нашата Петиция за електронно гласуване в България и чужбина.

Петицията е подкрепена от 2750 саморъчно положени подписа и подкрепа от

още 5000 българи по целият свят. Това съобщи с официално писмо до медиите Иванка Иванова председател на ИК Електронно гласуване в България и чужбина.

В Инициативният комитет и в подкрепа на петицията са български граждани от:

икономисти, дипломати, лекари, преподаватели в сферата на образованието,

селскостопански специалисти и работници, продач-консултанти..,IТ специалисти,

български граждани заети в търговски и социални услуги, международни шофьори, лица

от сферата на културата, журналисти и други, независимо от партийна принадлежност,

религия, раса, пол, образование...

Нашата петиция стартира на 04,04,2021, премина през Ковид , през 4 извунредни

парламентарни и президентски избори и настъпи момента да бъде внесена в Народното

събрание , Президента и Омбудсмана на Република България

Посочили сме нашите мотиви, относно въвеждане на електронно гласуване в

България и чужбина.

Спазили сме нормите на цивилизованост и демократичност. Има казус, който

вълнува обществото – то се събира, дискутира и прави подписка, която я представя

на институциите на страната. Институциите са задължени да разгледат всеки казус

и да го разрешат в полза на нацията. Да го подложат на дискусия и да вземат това

Решение, което е в полза на хората и страната.

Мотивите са следните: електронното гласуване ще увеличи броя на участващите в

изборните процеси български граждани с активно и пасивно изборно право. Поради

очевидни причини това важи в още по-голяма степен за сънародниците, живеещи в

чужбина. Много са предимствата на електронното гласуване, съпроводено с

технически решения, гарантиращи тайната и сигурността на гласуването:

  • Електронното гласуване e финансово изгодно, удобно, бързо, лесно, здравословно,

спестяващо много време.

  • Електронното гласуване осигурява масово участие на българските граждани,

независимо от местонахождението им.

  • Чрез електронното гласуване българските граждани ще изпълнят по-пълноценно

своето конституционно право на вот.

Чл. 2 (2) на приетия през 2016 г. закон определя процедурата – подаване на

заявление и декларация. В няколко изборни процеса вече беше изпробвано

електронното заявление за участие в гласуването. Това показва, че в епохата, в

която живеем, няма никакъв технически проблем за бързото прилагане на приетия

от Народното събрание през 2016 година закон. Доказалите своите високи качества

български специалисти могат да опростят процедурата, предлагайки и въвеждайки

индивидуален електронен избирателен код за всеки български гражданин с право

на глас.

Огромно е политическото значение на електронното гласуване:

  • То ще покаже, че държавата милее за всеки български гражданин в страната и в

чужбина.

  • В епохата на мощните комуникационни средства политическите партии и

гражданските сдружения ще могат бързо и ефективно да представят на всеки

сънародник своите програми и управленчески идеи. Скъпото агитиране до „всяка

врата“ ще бъде допълнено с възможностите, които дават 5G, а скоро и 6G, 8G.

  • Електронното гласуване би помогнало и за промяната на сегашното ненормално

положение, при което многохилядните гласове на българите в чужбина се размиват

и предварително не се знае къде отиват.

  • Електронното гласуване може да бъде и първа стъпка за разкриването на

избирателни райони „Чужбина“, каквито са въведени в някои от заобикалящите ни

страни.

Уверени сме, че новоизбраното Народно събрание ще обърне внимание на тази

петиция.

Надяваме се парламентарните групи да проявят законодателна инициатива за

бързото въвеждане на електронно гласуване в изпълнение на приетия през 2016

година закон.

Ivanka Ivanova / Иванка Иванова

председател на ИК Електронно гласуване в България и чужбина

pismo

ivanka

Вирни се горе