Петдесет са наказателните постановления издадени в офиса на НАП в Смолян за първите пет месеца на годината

 Петдесет са наказателните постановления издадени в офиса на НАП в Смолян за първите пет месеца на годината

22-ма души спестиха 20% от наложените им санкции в офис Смолян

Петдесет са наказателните постановления издадени в офиса на НАП в Смолян за първите пет месеца на годината.

22–ма клиенти от Смолянско си спестиха по 20% от наложени им санкции. Това стана възможно след влизане в сила на новата разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания от 23 декември 2021 г. Тя позволява при наложена глоба или имуществена санкция от НАП, нарушителите да имат възможност да намалят размера й с 20%, ако платят в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление. Въпреки подадените заявления, един смолянчанин не можа да се възползва от отстъпката, тъй като не е заплатил в срок сумата на санкцията. Според новите правила за административно-наказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложената от НАП глоба или имуществена санкция, могат да платят 80% от нейния размер в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановления. За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на компетентната териториална или офис на НАП. Ако не бъде подадено заявлението, нарушителите губят правото да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция.

Вирни се горе