Пътуваща седянка в Родопите

Пътуваща седянка в Родопите

Пътуваща седянка в Родопите – от дума на дума, от песен на песен, от град на град с отворени сърца

Това е името на проекта, който се изпълнява от Сдружение за психосоциална подкрепа и личностно развитие – гр. Смолян. В съответствие със заложените дейности през месец септември се реализираха три творчески работилници, на които жени с увреждания показаха своите умения. Изработваха се пана от плъстена вълна и се нижеха гривни и бижута от мъниста, пееха се песни.

Една част от готовите творби ще бъдат дарени на участниците в предстоящите седянки в областта, а с друга част ще се организира благотворителен базар. Изготвени са рекламни плакати, в които се посочва финансовата подкрепа на Българския фонд на жените, с чиято подкрепа се реализира проекта.

Вирни се горе