Пътуващ семинар за библиотекари

Пътуващ семинар за библиотекари

Библиотекари от Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян и читалищни библиотеки от област Смолян посетиха регионалните библиотеки в гр. Русе и гр. Габрово. Посещението е част от дейностите по проект „Регионална библиотека – Смолян – експертно – консултантски, обучителен и краеведски център”, който е финансиран от Министерството на културата. В рамките на два дни 20 библиотечни специалисти проведоха срещи с колегите от двете регионални библиотеки, обмениха добри практики и идеи за съвместни бъдещи инициативи.

В РБ – „Любен Каравелов“ – Русе библиотекарите от Смолян и областта ее запознаха с уникалната колекции от екслибрис, с иновативни методи за работа с деца, центъра за дигитализация и т.н. В РБ „Априлов Палаузов” Габрово се проведе семинар по обмяна на добри практики за работа с читалищни библиотеки от област Габрово и представяне на издателската дейност на библиотеката.

Вирни се горе