Пътуващ семинар за библиотекари от област Смолян

Пътуващ семинар за библиотекари от област Смолян

С цел споделяне на опит и запознаване с различни иновативни методи на обслужване и работа с потребители, 20 библиотекари и библиотечни специалисти от област Смолян посетиха две регионални библиотеки – РБ” Захарий Княжески” гр. Стара Загора и РБ “Петко Р. Славейков” гр. Велико Търново на 10 и 11 ноември 2022 г.

Участниците в двудневния пътуващ семинар бяха посрещнати топло от колегите в библиотеките домакини, където научиха интересни факти от историята на институциите, бяха им представени дейности и библиотечни инициативи, текущи и реализирани проекти по донорски програми. Библиотекарите гостуваха на различни библиотечни отдели, обмениха опит със своите колеги, събраха идеи, които да реализират по родните си места. Акцент в работното посещение бе запознаване с процеса по дигитализация на библиотечния фонд в двете библиотеки, както и демонстрация на дигитализиращо оборудване. С обещание за връщане на визитата, размяна на краеведски издания и идеи за бъдещи партньорства завършиха срещите и в двете регионални библиотеки.

Посещение на Музея на розата в гр. Казанлък и Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“, популярен като "музей на восъчните фигури” допълниха и обогатиха програмата на пътуващия семинар.

Това организирано пътуване е част от дейностите, които РБ „Н. Вранчев” гр. Смолян изпълнява по проект „Библиотекарите от област Смолян – успешни медиатори между цифровата информация и потребителите” към Министерство на културата.

Вирни се горе