Пътищарите плашат отново с протести

Пътищарите плашат отново с протести

От средата на миналата година не се изпълняват и не се възлагат строителни работи по пътната мрежа на територията на страната, няма разплащания за вече извършени дейности, което доведе до невъзможност бранша да осигурява регулярно изплащане на задълженията си. Близо 300 ремонтно-възстановителни обекта са замразени, стотици километри от първокласната пътна мрежа не са обезопасени, няма възможност за никакви действия по второкласната мрежа, а за пътищата от трети клас въобще не е предвидена рехабилитация.

Това напомня в позиция от тази сутрин Управителният съвет на Българска браншова камара “Пътища”, който недоумява какво се случва в Народното събрание. След спрените разплащания с пътния бранш по време на двете служебни правителство миналата година и в момента 47-то Народно събрание и правителството на Кирил Петков са замразили процеса на поддръжка на пътищата.

Невъзможността Агенция “Пътна инфраструктура” да възлага дейности по договорите за текущ ремонт и поддържане на пътищата застрашава стотици човешки животи ежедневно, а липсата на адекватни действия от страна на държавните институции създават впечатлението за умишлени действия спрямо пътно-строителния бранш.

Липсата на разплащания, води след себе си загуба на работни места, неплатежоспособност и допълнително задлъжняване, което в ситуация на бързорастяща инфлация застрашава икономиката на Република България. През изминалата година безработицата в строителния сектор се е увеличила с 14.3% спрямо 2020 г. “Поставянето на пътно-строителния бранш в заложнически капан, заради политически битки, създава риск от чудовищен ръст на безработните в сектора през тази година.”

В противен случай от браншовата камара предупреждават, че ще бъдат принудени отново за възстановят протестите, тъй като не виждат никакви усилия проблемът да се реши.

Колизия по темата имаше и в предишните парламенти през миналата година, когато и депутатите блокираха предложението на Асен Василев (като финансов министър в първото служебно правителство на Стефан Янев) за начина, по който да се плати за извършени ремонти, но недоговорени по законовия начин – като анекси към основните договори, с които анекси обаче се извършват основни ремонти, а и строителство. Тогава министрите Асен Василев и Виолета Комитова внесоха и много папки с установени нарушения в прокуратурата, но информация за резултат от проверките на прокуратурата засега няма.

Миналата година и Сметната палата публикува доклада по одита на дружеството “Автомагистрали”, който й бе възложен от депутатите от 44-то Народното събрание. В доклада се констатират сериозни нарушения и заобикаляне на закона за обществените поръчки чрез директно възлагане от страна на държавата на фирма, която не разполага с капацитета да извърши дейностите по поръчките. Автомагстрали" е превъзлагала на други партньори тези проекти. Едновременно с това от МРРБ излязоха с информация, че на дружества са давани аванси по проекти, за които дори не е имало изготвен технически проект и като пример дадоха свлачищата.

Вирни се горе