Нови общински пътища свързват общините Доспат и Сърница

Нови общински пътища свързват общините Доспат и Сърница

Допълнитeлнaта пътнa вpъзĸa Доспат-Сърница e вĸлючeн в Peгиcтъpa нa oбщинcĸитe пътищa нa двeтe oбщини

Министерският съвет одобри промени в списъка на общинските пътища, който се допълва с ново пътно трасе на територията на общините Сърница и Доспат. Така дължината на общинските пътища в Сърница се увеличава с 12,5 км, а в Доспат – със 7,7 км. Общинските администрации ще могат при продължаващи инициативи да финансират ремонта на трасето, което осигурява достъп до м. „Орлино“ и до бързо развиващата се туристическа дестинация – язовир „Доспат“.

Приключи процедурата по допълване на общинската пътна мрежа на общините Доспат и Сърница и официално пътят, намиращ се от западната страна на яз.Доспат, вече е включен в Регистъра на общинските пътища на двете общини, поддържащ се от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като носи наименованието общински път SML 3086.

Реализацията на начинанието се осъществи в партньорство между кметовете на двете родопски общини. По този начин се осигурява допълнителна пътна връзка, която ще свързва двете общини, както и областите Смолян и Пазарджик. Това ще доведе и до развитието на туризма в региона.

Вирни се горе