Първи сме в страната по потребление на кисело мляко и картофи

Първи сме в страната по потребление на кисело мляко и картофи

Област Смолян е на първо място в страната по фактическото потребление на кисело мляко (56.0 кг) и картофи (55.1 кг) на лице от домакинство през 2014 г. В сравнение със средните количества за страната потреблението на кисело мляко е със 108.2% в повече, а потреблението на картофи – с 93.3%, отчетоха от Статистика. Над средното за страната е потреблението на хляб и тестени изделия, ориз, олио, захар, захарни и шоколадови изделия, яйца, плодове, зеленчукови консерви. По-малко от средното за страната е потреблението на месо, сирене, риба и рибни продукти, зеленчуци, алкохолни и безалкохолни напитки. Сравнението на данните за потреблението на домакинствата в областта с предходната година показва понижение на консумацията на хляб и тестени изделия, кисело мляко и картофи. Повишава се консумацията на плодове, яйца, зеленчуци, алкохолни напитки, месо, зеленчукови консерви, туршии, брашно, захарни изделия, сирене, безалкохолни напитки, шоколадови изделия и други. Намалява потреблението на цигари от 637 броя на лице през 2013 г. на 498 броя през 2014 година.

Вирни се горе