Първи по рода си рудник - музей посреща туристите в Мадан

Първи по рода си рудник - музей посреща туристите в Мадан

Първи по рода си рудник - музей за туристите отваря врати в Мадан. В рудник „Сполука“ в центъра на миньорския град туристите и гостите на родопската община ще се качват на вагонетка и ще влизат в подземията с локомотивче, като истински миньори. Фигури на миньори, заети с различни дейности, ги посрещат. Цялото трасе е оборудвано с релсов път, стрелки, обходи за маневриране, така че туристите напълно да влязат в ролята на миньори. За целта им се предоставят каски и специални миньорски лампи. Обектът представлява изчерпана минна изработка, която е превърната в музей.

Проектът е уникален в сферата на минния туризъм, заяви кметът на Община Мадан Фахри Молайсенов. По думите му, подземният минен музей “Сполука” е единствен на Балканите. Цялото трасе е направено с релсов път, за да се използва рудничен транспорт за достигане до експонатите.

fahri

Подземната руднична експозиция е направена по проект „TERRA-MINE“ в сферата на минния туризъм с финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V „Гърция-България 2014- 2020“. Община Мадан защитава проекта в партньорство с гръцката община Пилеа – Хортиатис, Тракийския университет „Демокрит“, Международният гръцки университет, катедра „Бизнес администрация“, дисциплина “Управление на туризма“ и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Общата цел на проекта е опазването и разработване на старите мини и кариери в трансграничния регион за туристически цели.

pres

По проекта започва да работи Музей на минното дело, рехабилитирана е и уникалната Кристална зала с близо 600 експоната. Ремонтирана и обезопасена е и пещера „Шаренка“, която е на около 2 км от миньорския град. В нея туристите могат да се запознаят с начина, по който още траките са добивали руда още през бронзовата епоха /16-12 в. пр. Хр./.

Кристална зала „Родопски кристал“ e ремонтирана и освеженa, а всички експонати са подредени тематично и са специално осветени. Изградена е и рампа за хора със затруднено придвижване за по-лесен достъп до залата. Залата е една от най-големите забележителности на град Мадан. Тя е член на Международната асоциация на минераложките музеи и е включена в 100-те национални туристически обекта.

zala

„Музеят на минното дело е единствен по рода си на Балканите. С подземния музей „Сполука“ и пещера „Шаренка“, както и с Кристалната зала, обхващаме пълния набор от възможности за запознаване с рудодобива, който може да се предложи на туристите. Нашата цел е с новите атракции да привлечем максимален брой туристи в нашата община и регион. Планираме да надградим проекта с отварянето на еко пътеки в района на #Мадан до всички забележителности в общината, така че да имаме цялостен туристически продукт“, каза Молайсенов.

Кметът на Община Мадан допълни, че замисълът на проекта е да провокира максимален брой туристи да посетят тези единствени по рода си атракционни места в града, които нямат аналог.

ruda

Основната цел на проекта е валоризирането на мини и кариери в гръцко-българския трансграничния район и превръщането им от места на традиционните занаяти и професионална дейност в атрактивни и действащи места за посещение, както за местното население, така и за посетители.

Вирни се горе