Първата данъчна декларация в офиса на НАП в Смолян е приета с данъчно облекчение за деца

Първата данъчна декларация в офиса на НАП в Смолян е приета с данъчно облекчение за деца

Първата данъчна декларация приета в офиса на НАП в Смолян е на лице получило доходи от трудови правоотношения и ползва данъчни облекчения за едно дете не навършило пълнолетие. Освен на място най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път. За целта е необходим ПИК, който се издава безплатно в офисите на НАП или електронен подпис.

В началото на март, след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде достъпна и предварително попълнената декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат автоматично нанесени данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чийто наематели са юридически лица и други.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2022 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май, първият работен ден след 30 април.

Преди подаване на годишна данъчна декларация с цел ползване на което и да е данъчно облекчение, лицата първо трябва да проверят дали имат неплатени задължения към държавата и при наличие на такива първо да ги платят, и тогава да подават документи.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор, в сайта на НАП и Фейсбук страницата.

Вирни се горе