Първата данъчна декларация, подадена в НАП Смолян е за данъчно облекчение за деца

Първата данъчна декларация, подадена в НАП Смолян е за данъчно облекчение за деца

Точно в 9.40 ч. бе приета първата данъчна декларация в офиса на НАП в Смолян. Тя е на лице, получило доходи от трудови правоотношения и заявява ползването на данъчно облекчение за две деца, ненавършили пълнолетие.

Освен на място, най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) от НАП или електронен подпис.

В началото на март, след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде достъпна и предварително попълнената декларация, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат автоматично нанесени данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чийто наематели са юридически лица и други.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2023 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 2 май, първият работен ден след 30 април.

Преди подаване на годишна данъчна декларация, с цел ползване на което и да е данъчно облекчение, лицата първо трябва да проверят дали имат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и при наличие на такива - да ги платят.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефони на НАП: 02/98596801 и 0700 18 700 на цена, според тарифите на съответния оператор, в сайта на НАП и Фейсбук страницата.

Вирни се горе