Пампорово ще е домакин на Национална зимна универсиада през март

 Пампорово ще е домакин на Национална зимна универсиада през март

  Невероятна Зимна Универсиада 2013 в Пампорово

Пампорово ще е домакин на Национална зимна универсиада в периода от 4 до 9 март. Тя се организира от Национално представителство на студентските съвети в България и Асоциация за университетски спорт „Академик". Основна цел на проекта е да излъчи комплексен победител в непрофесионалния студентски спорт измежду студенти от всички висши училища в страната и Балканския полуостров.

Национална Зимна Универсиада е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.

Чрез проекта, ние, студентите, си поставяме за цел да се популяризира масовият непрофесионален студентски спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите.

Освен спортни игри всяка година организаторите се стараят да променят и обогатяват програмата на Студентска зимна Балканиада, включвайки в нея различни академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания, както и мероприятия с развлекателен характер – Мис и Мистър „Балканиада”, графити-парти, и др.

Национална Зимна Универсиада е наследник на Националните зимни студентски игри, които за първи път се организират през 2009 година, а по-късно под името „Зимен Университет”.

В първото издание на проекта на Националното представителство на студентските съвети участват 110 студенти от България. Проведени са състезания в няколко дисциплини, а също така е изнесена лекция за спорта във висшите училища. През 2010 година проекта прераства в масово спорно мероприятие, под името Национални студентски зимни игри, в което се състезават над 215 студенти от Висшите училища в България. Днес, три години по – късно, Национална Зимна Универсиада събира в к.к. Пампорово представители на български и чуждестранни университети и спортни клубове.

Вирни се горе