Пампорово е домакина на Младежки обмен по програма „Еразъм+”

Пампорово е домакина на Младежки обмен по програма  „Еразъм+”

От 1 до 10 октомври 2023 г. в Пампорово се провежда младежки обмен по програма „Еразъм+” с младежи от Португалия, Чехия, Румъния, Полша и България по проект „Idea Shapers 2” с посрещаща организация „Младежки център за развитие-Взаимопомощ”.

Проектът е втора част на обучение за младежки работници от 2020 г., който се осъществи на същото място като успешен проект.

Младежите имат възможност да научат повече за графичната фасилитация и как на практика да визуализират своите идеи чрез рисуване на ръка, както и на специални дигитални съоръжения-таблети, с които организацията работи и има опит.

На 05.10.2023 г. с домакинството на организацията "Млади изследователи за младежко развитие” от Смолян младежите имаха възможност да представят на местната общност своята работа и да се включат в инициативата “Time to move”, както и да се запознаят с младежко пространство създадено от местното НПО и с помощта на Общината с наименование Place making.

Сегашният проект е в следствие на одобрена акредитация на организацията на Европейската комисия за периода 2021-2027 г. и е част от втората и година, в която ще бъдат осъществени още 3 проекта, а именно „Eco Future”, “S.O.S.2”и “Media Shapers 2”през 2024 г. в еко център „Зелена Европа” в с. Средногорово, общ. Казанлък.

Изминалата година по акредитацията организацията осъществи проектите „Media Shapers”, „S.O.S”, “Eco Energy”, като предстои още един проект по нея в началото на 2024 г.

Вирни се горе