Пампорово е домакин на национална конференция на тема: „Обществено здравеопазване“

Пампорово е домакин на национална конференция на тема: „Обществено здравеопазване“

В периода 10-12 май 2024г. в курортен комплекс „Пампорово“, хотел „Перелик“ ще се проведе Национална конференция с международно участие на тема: „Обществено здравеопазване. Национални и регионални проблеми и възможности за решения“.

Конференцията се организира от Сдружение „Клъстер на здравните региони,“ Сдружение „Югоизточно европейски медицински форум“ и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Над 400 представители на медицинската наука и практика от България и лектори от Югоизточна Европа ще вземат участие във форума и ще дебатират по най-актуалните проблеми на общественото здравеопазване през ХХI век. На събитието ще присъстват практикуващи лекари, директори/мениджъри на лечебни заведения, професионалисти по здравни грижи – медицински сестри и акушерки, народни представители от всички политически партии, представители на централната и местна изпълнителна власт, национални и регионални специализирани институции от цялата страна, неправителствени организации и съсловни организации. Основната цел на конференцията е да направи обективен системен анализ на структурата на системата на здравеопазването в България и нейната ефективност и да постави началото на нов обективен дебат по въпросите на общественото здравеопазване и бъдещите здравни политики за качествени и съвременни здравни услуги, съответстващи на потребностите на гражданите в региона на Западните Балкани.

Научната част на събитието, която ще се състои на 11 май 2024г. от 9.00 – 17.00 часа,включва презентации и дебат за актуалното състояние на общественото здравеопазване в страната.

По време на събитието тържествено ще бъде честван Международния ден на сестринството.

ПРОГРАМА

10 – 12 Май 2024 г. к.к. „Пампорово“, хотел „Перелик“

10.05.2024 г.

13.00 – 19.00 Регистрация на участниците, хотел „Перелик“, к.к. „Пампорово“.

17.00 – 18.30 Заседание на Борда на ЮЕМФ, хотел „Перелик“.

  • Информация за дейността на ЮЕМФ след Дванадесети международен медицински конгрес – Проф. д-р Андрей Кехайов. Президент на ЮЕМФ.

  • Информация за процеса на подготовка издването на Медицински журнал на ЮЕМФ – Проф. Андрей Кехайов – Президент на ЮЕМФ.

  • Информация за организацията на Тринадесетия международен медицински Конгрес на ЮЕМФ, 04-08 Септември 2024 г., Будва, Черна гора – д-р Цанка Церович – Президент на Медицинската Камара на Черна Гора и Весела Кехайова – Международни отношения ЮЕМФ.

11 Май 2024 г. к.к. „Пампорово“, хотел „Перелик“

08.00 – 09.00 Регистрация на участниците, хотел „Перелик“

09.00 – 09.30 Официално откриване.

09.30 – 09.45 Обзор на здравеопазването в област Смолян - Д-р Мими Кубатева –Директор РЗИ Смолян.

09.45 – 10.00 Проблеми, предизвикателства и приоритети пред регионалното здравеопазване в област Кърджали - Проф. Д-р Тодор Черкезов –Директор МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ гр. Кърджали, Медицински Университет – София, Член на Борда на ЮЕМФ.

10.00 – 10.15 Изкуственият интелект в помощ на спешното отделение – Доц. Д-р Кирил Атлиев – Началник „Спешно отделение“ УМБАЛ „Св.Георги“ гр.Пловдив.

10.15 – 10.30 Автономните практики по света и у нас - какво казват науката и пациентите - Петя Дилова – Главен асистент МУ Плевен.

10.30 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 11.15 Патронажната грижа - компетенции, финансиране, добри практики - Мария Евгениева - клиничен ръководител, Тръст за социална алтернатива.

11.15 – 11.30 Специалистите по здравни грижи - ключ към по-добро обществено здраве – Милка Василева – Председател на УС на БАПЗГ.

11.30 – 11.45 Системен подход и анализ на здравеопазването в България. Роля на институциите - Проф. Д-р Андрей Кехайов – Mедицински Университет – София, Президент на ЮЕМФ.

11.45 – 13.00 Дискусия

13.00 – 14.00 Обяд

14.00 – 14.15 Тракийският университет в Одрин – минало, настояще, бъдеще -Проф. Д-р Ерхан Табакоглу – Ректор на Тракийския университет гр. Одрин, Турция.

14.15 – 14.30 Предимства и недостатъци на системата на здравеопазването в Словения - Проф. Павел Поредош – Председател на Словенска Академия на Науките, Медицински университет Любляна, Словения, Клиника по съдови болести, Вице президент на ЮЕМФ и член на Борда.

14.30 – 14.45 Предимства и недостатъци на универсалната система на здравеопазване в Грузия - Проф. Гия Лобзанидзе – Председател на Медицинската Асоциация на Грузия, Вице Президент на ЮЕМФ и член на Борда.

14.45 – 15.00 Използване на цифрови платформи за внедряване на здравно осигуряване в Узбекистан - Д-р Зийод Абдурахимов – Държавна здравноосигурителна каса на Узбекистан – Ръководител екип софтуеърни разработки.

15.00 – 15.15 Кафе пауза.

15.15 – 15.30 Проблеми на медицината по време на локална война - Д-р Александър Левин – Зам. Председател на Медицинска Асоциация Израел, Член на Борда на ЮЕМФ.

15.30 – 15.45 Принос и роля на медицинските общности за развитие на системата на здравеопазване в Република Северна Македония – Проф. Д-р Горан Димитров – Президент на Медицинската Асоциация на Македония, Главен Секретар ЮЕМФ и член на Борда.

15.45 – 16.00 Представяне на 13 Международен медицински конгрес на ЮЕМФ

04 – 08 Септември 2024г. гр. Будва, Черна Гора – Д-р Цанка Церович –

Президент на Медицинската Камара на Черна Гора, Член на Борда на

ЮЕМФ и Весела Кехайова – Международни отношения ЮЕМФ.

16.00 – 17.00 Открита дискусия.

12 Май 2024г. Социална програма.

10.00 - 11.00 Посещение на Планетариум Смолян.

11.00 - Молебен за здраве – Църква „Свети Висарион Смолянски“.

Вирни се горе