П О З Д Р А В

П О З Д Р А В

На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца, за първи път честван през 1985 г. по инициатива на ООН, с призив към правителствата да изразят уважението и благодарността си към доброволците. По този повод Областният съвет на БЧК в Смолян поздравява своите 470 доброволци и им благодари за изключителната човешка отдаденост, за отговорността и сензитивността към човешката болка и нужда.

Вие Доброволци, по свое желание безвъзмездно отделяте време в помощ на някого и сте ангажирани във всички червенокръстки дейности. Вие сте в основата на БЧК и го правите устойчив. Вярвам, че с доброволчеството помагате и на себе си чрез полученото удовлетворение, придобити опит, нови умения или приятели.

Бъдете здрави и не спирайте да правите добро. То ще се върне при вас.

Д-р Мими Кубатева - Председател на Обл. Съвет на БЧК- Смолян

Мария Делева - Директор Обл.С на БЧК - Смолян

Вирни се горе