Озеленени покриви ще бъдат създадени върху две общински сгради в Смолян

Озеленени покриви ще бъдат създадени върху две общински сгради в Смолян

Озеленени покриви ще бъдат създадени върху две общински сгради в Смолян. Зелените покриви са заложени в концепцията за интегрирани териториални инвестиции "Зелени мерки в градска среда за по-чист въздух в Смолян". Преминалата първоначално одобрение концепция без представена на обществено обсъждане, организирано от Областния информационен център в Смолян.

Концепцията на Община Смолян залага дейности и мерки, които да възстановят увредените зелени площи в междублокови пространства, училища и детски градини в града. Проектите са насочени към подобряване на качеството на атмосферния въздух в Смолян чрез изпълнение на „зелени“ мерки. Предвижда се инвестиция в размер на 2,7 млн. лева като безвъзмездна финансова помощ.

Кои общински сгради с плоски покриви ще бъдат озеленени, ще се реши след разработване на предпроектно проучване, заявиха от Общинската администрация.

При озеленяването ще се изберат растителни видове с най-висока степен на ефикасност по отношение на улавяне на фини прахови частици и пречистване на въздуха по естествен път, предаде БТА.

До 22 март продължават обществените обсъждания на седемте концепции за интегрирани териториални инвестиции, свързани с област Смолян, посочиха от Областния информационен център.

Вирни се горе